Diensten

De Kafkabrigade doet actie-onderzoek. Dit betekent dat we problemen onderzoeken, door ze te proberen te veranderen. Hiervoor heeft de Kafkabrigade een eigen methode ontwikkeld: de Kafka Methode. We doen dat in opdracht van (publieke) organisaties en steeds vaker op eigen initiatief.

De Kafkabrigade heeft inmiddels bijna 100 casusonderzoeken uitgevoerd in binnen- en buitenland, op de meest uiteenlopende beleidsterreinen. Variërend van vergunningverlening tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voorzieningen voor chronisch zieken. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook een aantal trainings-/opleidingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Lees meer over: