Kafka Masterclasses

Op 12 t/m 14 juni 2017 is de Kafka Masterclass regio Zwolle. Geïnteresseerden kunnen zich op dit moment aanmelden! Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er op tijd bij.

In de opleiding leren professionals dysfunctionele bureaucratie waar te nemen, verschillende methoden om onnodige bureaucratie concreet aan te pakken en innovaties door probleemoplossing te borgen. De lesstof is volledig gebaseerd op cases en voor een groot deel op actuele Kafka casus. Onderdeel van de opleiding zijn twee simulaties, die deelnemers inzicht geven in de dubbele rol van ICT als hefboom voor verbetering en als bron van problemen.

De Kafka Master heeft een open inschrijving. Wil je een regionale Kafkamaster organiseren? Of incompany? Dat kan ook, laat het ons weten.

De Kafka Master bestaat uit drie hoofdelementen: waarnemen, innoveren en borgen. Deelnemers aan de master ontwikkelen per element de vaardigheden die nodig zijn: zij leren onnodige bureaucratie waarnemen, ze leren innoveren door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en ze leren die werkwijzen te borgen in uun organisatie. In de master illustreren we alledrie de elementen aan de hand van 'discussiecases'. Deelnemers formuleren zo aan de hand van cases uit de praktijk de lessen op elk van deze terreinen. De discussie in de master is open, maar goed gestructureerd, zodat er ook meters gemaakt worden.

Waarnemen

Deelnemers leren aan de hand van twee cases waarom de waarneming van regeldruk zo'n probleem is en hoe verschillende methoden vaak maar een deel van het probleem laten zien. Daarbij komen zowel klassieke Kafkacases als nieuwe Kafkacases aan bod. Deelnemers leren verschillende vormen van onnodige bureaucratie herkennen en oefenen met verschillende methoden om regeldruk zichtbaar te maken. Tenslotte oefenen deelnemers ook een belangrijke methode om de mensen en organisaties die nodig zijn bij de aanpak van het probleem te engageren.

Innoveren

Deelnemers maken kennis met diverse hulpmiddelen om alternatieve werkwijzen te ontwikkelen. Ook gebruiken ze door de Kafkabrigade beproefde methoden om regeldruk te verminderen. In dit deel van de master wordt de rol van ICT zichtbaar gemaakt aan de hand van een simulatiespel. Daarin ervaren deelnemers hoe samenwerken met ICT de effectiveit van de gezamenlijke organisaties kan vergroten, maar ze leren ook welke nieuwe problemen dit kan opleveren.

Borgen

In het laatste deel van de masterclass ligt de nadruk op de borging van de resultaten in organisatie, ICT en cultuur. Aan de hand van zowel een 'succescasus' als een 'faalcasus' krijgen deelnemers inzicht in de uitdagingen van het borgen van successen.

Aan het eind van de Kafka Master zijn deelnemers in staat om in hun eigen organisatie alternatieve werkwijzen te ontwikkelen. Deelnemers kunnen zichtbaar maken hoe verlies van publieke waarde op individueel optelt tot uitsluiting en het missen van grotere beleidsdoelen. Ook hebben ze de handvatten om verbetering te borgen in de organisatie. Daarmee verbetert een organisatie haar werkwijze: niet alleen op korte termijn, maar duurzaam.

Praktisch

De Kafka Master 2017 is op 12, 13 en 14 juni. Deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@kafkabrigade.nl. De Kafka Master is bedoeld voor iedereen die wil leren om strategisch, praktisch en resultaatgericht te werken aan innovatie door probleemoplossing.

Duur: 3 dagen

Prijs 1.600 euro excl btw

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkabrigade? Bel ons op +316 1245 8087, stuur een email naar info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl