Nieuwsbrief niet leesbaar? Ga naar http://www.kafkabrigade.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-stichting-kafkabrigade-januari-2022

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade januari 2022 Volwassen Digitale Overheid

Beste lezer,

Deze maand is hij er dan, de opvolger van de Digitale Kooi: het boek Volwassen Digitale Overheid. De boekpresentatie is op 25 januari, en daarvoor kun je je nog inschrijven. Ook is de inschrijving voor de masterclass open, voor september 2022 open. Al verschijnt het boek nu pas, het is alweer de derde editie.

Boekpresentatie Volwassen Digitale Overheid

Op 25 januari 2022 om 12:30 presenteert Arjan Widlak online zijn nieuwe boek ‘Volwassen Digitale Overheid’ via een webinar. Daar kun je bij zijn! Rik Peeters zal een inleiding op het thema geven. Rik is mede-auteur van de Digitale Kooi en verzorgde recent samen met Marc Schuilenburg de bundel The Algorithmic Society waarin actuele vraagstukken rond algoritmische besluitvorming kritisch worden geanalyseerd. Arjan Widlak zal het boek met een kleine toelichting aanbieden aan twee Kamerleden, die beiden ook zullen reageren op zijn appèl. Dat zijn Senna Maatoug van GroenLinks namens de oppositie en René Peters van het CDA namens de regeringspartijen. Beiden Kamerleden zijn lid van de Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening en van de Vaste commissie voor Digitale Zaken. Tot slot zal Marlies van Eck het uur afsluiten met een aantal observaties. Marlies promoveerde op het thema Geautomatiseerde Ketenbesluiten & Rechtsbescherming. De lunchbijeenkomst wordt voorgezeten door Jolein Baidenmann, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kafkabrigade en programmamanager van het Programma Transparantie in Informatie van EZK en LNV.

25 januari: Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid' »

De beste bureaucratie van de wereld

“Finland moet de beste overheidsbureaucratie ter wereld te krijgen,” aldus de regeringsverklaring van premier Sanna Marin. “Om dat te bereiken wil de regering diepte aanbrengen in haar informatiebeleid. Er komen daarom bindende criteria voor de gerelateerde inkoop van ICT en aanbestedingspraktijk.” Jani Kylmäaho is één van de mensen in de Finse uitvoeringsorganisaties die vorm moet geven aan de ambities uit de regeringsverklaring. Hij vertelt over de vervanging van het productiesysteem van de ruimtelijke gegevens van het Finse Kadaster.

Stichting Kafkabrigade werkt op dit moment aan een handreiking Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT, dat de opvolger moet worden van het eerder verschenen playbook. In de aanloop daarnaar verschijnt een serie artikelen over dit thema.

Lees het meest recente artikel »

Inschrijving Kafka Academy 19, 20 en 21 september 2022

Voor de derde keer organiseert Stichting Kafkabrigade de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de burger centraal". Voor het eerst zal de masterclass niet online zijn, maar - ervan uitgaande dat dit mogelijk is - fysiek. Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger. Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall van deze online edities met een 8,4. "Ik zou dit alle bestuurders, politici en ambtenaren gunnen," aldus één van de deelnemers.

Lees meer over de masterclass »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.