Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade april 2022

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade april 2022

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief:

  • Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Kom online langs bij de (p)reünie met oud-deelnemers en geïnteresseerden!
  • Geen ruimte maar richting: rechtvaardigheid kun je organiseren èn optimaliseren.
  • Deel 2 van 'Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid'.
  • Kick-off van de nieuwe open source strategie van het ministerie van BZK.
  • Stichting Kafkabrigade te gast bij de podcast van Kamerlid René Peters.
  • Ook hoofdstuk 6 van de Digitale Kooi is nu gratis als audioboek te beluisteren!
  • Schrijf je in voor de masterclass Volwassen Digitale Overheid op 19, 20 en 21 september 2022.

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Of heb je zin om nog eens met oud-cursisten bij elkaar te komen en de nieuwste ontwikkelingen door te spreken? Neem dan deel aan de Preünie & Reünie Masterclass Volwassen Digitale Overheid! Aan de hand van concepten uit de masterclass kijken we naar de 'Hoofdlijnen beleid voor digitalisering' die recent werden gepresenteerd. De bijeenkomst is online via Zoom op dinsdagavond 10 mei van 19:00 tot 21:00. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar joris@kafkabrigade.nl.

Of schrijf je natuurlijk direct in voor de masterclass! Meld je dan snel aan.

Geen ruimte maar richting

In nummer 3 van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht vorig jaar bogen 19 auteurs zich over de vraag hoe de toeslagenaffaire kan worden aangegrepen om het bestuursrecht beter te laten functioneren. In de bijdrage van Arjan Widlak wijst hij op de mogelijkheden om rechtvaardigheid actief te organiseren en optimaliseren. Net zoals kosten besparen in feite het opleggen van een normatieve stelsel is, waarbij verbeteringen in de ene organisatie als principe gebruikt worden elders, kunnen we dit doen met innovaties die voor burgers de beginselen van behoorlijk bestuur beter operationaliseren. Dit is ook nodig, omdat de inzet van ict nieuwe vormen van macht introduceert, nieuwe voorwaarden vereist om toegang te krijgen tot de eigen gegevens en nieuwe voorwaarden om toegang tot het recht effectief te maken. En in zekere zin, ís dit al een wettelijke opgave.

Lees hier de publicatie »

Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 2)

Hoe moet een gezond ecosysteem rond open source software bij de overheid eruit zien? Ruben van Wendel de Joode past in zijn dissertatie uit 2005 een aantal ontwerpprincipes uit de institutionele economie toe op open source gemeenschappen. De eerste twee principes, duidelijke grenzen en regels voor productie en gebruik, werden in deel 1 uiteengezet. In dit tweede deel vervolgen we de bespreking van zeven ontwerpprincipes voor open source communities.

Stichting Kafkabrigade werkt op dit moment aan een handreiking Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT, dat de opvolger moet worden van het eerder verschenen playbook. In de aanloop daarnaar verschijnt een serie artikelen over dit thema.

Lees deel 2 op de website van iBestuur »

Kick-off open source strategie

Het ministerie van BZK werkt aan een open source strategie. Deze strategie - noblesse oblige - wil ze ook zoveel mogelijk open ontwikkelen. Het ministerie wil een volgende stap maken in de volwassenheid van het open source beleid en wil daarbij zelf ook het goede voorbeeld geven aan andere overheden. Om een duurzame overstap naar open source te bewerkstelligen, zijn samenhangende interventies nodig in het zichtbare en onzichtbare deel van de organisatie, zo lezen in het plan van aanpak, dat op de community omgeving rond open source te vinden is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate waarin open source binnen de organisatie wordt toegepast en hoe medewerkers omgaan met de overstap naar open source. Je kunt meepraten over de open source strategie via de onderstaande link. 

Lees meer »

Stichting Kafkabrigade bij Peters' Podcast

Deze maand was Arjan Widlak te gast bij de podcast van Kamerlid René Peters (CDA). Peters is tevens zowel lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening als van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. In aflevering 16 wordt een volwassen digitale overheid besproken, uiteraard aan de hand van Widlaks onlangs uitgeven, gelijknamige boek.

Besluiter de aflevering via Spotify »

Gratis: hoofdstuk 6 van De Digitale Kooi als audioboek

De Digitale Kooi coverIn het boek De Digitale Kooi laten we zien dat informatiearchitectuur de overheid blind heeft gemaakt voor de problemen van burgers en onmachtig heeft gemaakt om fouten te herstellen en maatwerk te leveren. Het boek als geheel volgt de verhalen van Saskia, Pieter en Esther om te ontdekken hoe de bureaucratische cloud in elkaar zit. In hoofdstuk 6 bespreken we de casus van Pieter. Door een geslachtsverandering krijgt hij plotseling te maken met onverwachte gevolgen van registraties die op het oog niks met elkaar te maken hebben. Zo ontdekt hij dat hij geen auto kan kopen en vervolgens dat hij onverzekerd rondrijdt. De kwestie is hier niet alleen hoe informatiearchitectuur kan omgaan met veranderende maatschappelijke normen, maar ook hoe lastig het is om inzicht te krijgen in je eigen situatie als burger.

Ook hoofdstuk 6 is nu beschikbaar als audioboek.

Klik hier om het zesde (en eerdere) hoofdstuk(ken) te beluisteren »

Inschrijving Kafka Academy 19, 20 en 21 september 2022

Voor de vierde keer organiseert Stichting Kafkabrigade de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de burger centraal". Voor het eerst zal de masterclass niet online zijn, maar - ervan uitgaande dat dit mogelijk is - fysiek. Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger. Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall van deze online edities met een 8,3. "Ik zou dit alle bestuurders, politici en ambtenaren gunnen," aldus één van de deelnemers.

Lees meer over de masterclass »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".