Nieuwsbrief niet leesbaar? Ga naar https://kafkabrigade.nl/nieuwsbrief-stichting-kafkabrigade-januari-2023

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade januari 2023

Beste lezer,

Staat van de Uitvoering - de uitvoering praat terug

Abdeluheb Choho biedt de Staat van de Uitvoering aan aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66)Woensdag 18 januari werd "De Staat van de Uitvoering" aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), waarbij ook de ministers Carola Schouten (CU) en Hanke Bruins Slot (CDA) aanwezig waren. In de "Staat van de Uitvoering" praten uitvoeringsorganisaties, zonder tussenkomst van een minister, terug naar beleid en politiek. De bedoeling van de Staat van de Uitvoering is om slepende problematiek aan het licht te brengen die ten grondslag ligt aan de problemen die eerder door de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) naar voren werd gebracht en uiteraard het toeslagenschandaal. De ambitie is om de waan van de dag te ontstijgen en mede daarom keert de Staat van de Uitvoering jaarlijks terug.

In de Staat van de Uitvoering wordt een rijksbreed en trendmatig beeld geschetst dat met name gebaseerd is op zogenaamde "Standen van de Uitvoering". Daarin delen uitvoeringsorganisaties de dilemma's waar zij mee worstelen. Aan deze Staat van de Uitvoering hebben 30 van de 200 uitvoeringsorganisaties deelgenomen en meer dan de helft heeft een Stand van de Uitvoering ingeleverd. Daarnaast hebben onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers, waaronder Stichting Kafkabrigade, onderzoeken en analyses uitgevoerd.

De Staat van de Uitvoering signaleert dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid, steeds vaker vastlopen, omdat het "uitvoeringsgebouw" ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig is geworden. Veel wetgeving legt een administratieve last bij burgers en ondernemers die het minst in staat zijn om die last te dragen en dit maakt tevens het werk in de uitvoering steeds arbeidsintensiever. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen en borgen doen de uitvoeringsorganisaties diverse voorstellen. Zo willen de uitvoerders consortia van publieke dienstverleners organiseren rond maatschappelijke opgaven, het voortouw nemen in het verkennen van ontwikkelingen op de lange termijn als de digitale transformatie en de agenda zetten voor de invulling van de informatievoorziening en kaderstelling.

Staat van de Uitvoering »

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Of heb je zin om nog eens met oud-cursisten bij elkaar te komen en de nieuwste ontwikkelingen door te spreken? Neem dan deel aan de Preünie & Reünie Masterclass Volwassen Digitale Overheid! Aan de hand van concepten uit de masterclass kijken we naar de 'Staat van de Uitvoering' die recent werd gepresenteerd. De bijeenkomst is online via Zoom op dinsdagavond 28 maart van 19:00 tot 21:00. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar joris@kafkabrigade.nl.

Of schrijf je natuurlijk direct in voor de masterclass! Meld je dan snel aan.

Ruimte moet je regelen - Column

Evert komt goed voorbereid naar Nederland en met ervaren begeleiding vanuit zijn werkgever. Toch, als Evert in Nederland arriveert om zijn specialisatie tot oogarts te voltooien, kost het hem maanden, voordat hij een bankrekening kan openen en zijn stagevergoeding kan ontvangen. Hoewel zowel Evert als het ziekenhuis alles op tijd aanleveren bij de Nederlandse instanties, kost het maanden voordat hij een huis kan huren of een zorgverzekering kan afsluiten. Tot die tijd is hij volledig afhankelijk van de hulp van anderen en van contant geld dat hij meenam. Hoe komt dat?

Ruimte moet je regelen »

Masterclass Volwassen Digitale Overheid mei 2023 - Schrijf je in!

Van Hotel Oranjeoord23 tot en met 25 mei 2023 organiseert Stichting Kafkabrigade voor de vijfde keer de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de Burger Centraal". Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger.

We komen bijeen in het centraal gelegen Hotel Oranjeoord, in de bosrijke omgeving van de Veluwe. Voor ontbijt, lunch en diner wordt gezorgd. Overnachten is mogelijk op de eerste en tweede cursusdag en inbegrepen bij de cursusprijs. Schrijf je wel tijdig in, want kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ook de maaltijden en het verblijf zijn beide inbegrepen in de cursusprijs.

Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall met een 8,5. ''Voor beleidsmakers op het gebied van digitalisering zeer waardevol om de uitvoerende praktijk beter te begrijpen'', aldus één van de deelnemers.

Inschrijven en meer informatie »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.