Nieuwsbrief niet leesbaar? Ga naar https://kafkabrigade.nl/nieuwsbrief-stichting-kafkabrigade-mei-2022

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade mei 2022

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief:

  • Schrijf je in voor de masterclass Volwassen Digitale Overheid op 19, 20 en 21 september 2022.
  • Staatssecretaris Van Huffelen neemt handreiking "Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT" in ontvangst.
  • Stichting Kafkabrigade te gast bij de podcast van Kitty Koelemeijer.
  • Ook hoofdstuk 7 van De Digitale Kooi is nu gratis als audioboek te beluisteren!

Inschrijving Kafka Academy 19, 20 en 21 september 2022

Voor de vierde keer organiseert Stichting Kafkabrigade de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de Burger Centraal". Voor het eerst zal de masterclass niet online zijn, maar - ervan uitgaande dat dit mogelijk is - fysiek. Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger. Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall van deze online edities met een 8,3. "Ik zou dit alle bestuurders, politici en ambtenaren gunnen", aldus één van de deelnemers.

Lees meer over de masterclass »

Aanbesteden kan opener, eerlijker en tegelijk eenvoudiger. Staatssecretaris neemt handreiking in ontvangst.

Arjan Widlak reikt handreiking uit aan staatssecretaris Van HuffelenWie inkoopt, bepaalt daarmee tevens of die inkoop allerlei publieke waarden die de overheid na wil streven - en vaak moet streven - bevestigt of juist frustreert. Zeker als het gaat om ICT. Elke aanbesteding is ook een handeling voor of tegen het staande beleid, zoals "Open, tenzij". Wie hierover nadenkt kan - verrassend genoeg - aanbestedingen tevens veel eenvoudiger maken. Die boodschap staat in de publicatie "Publieke waarden en rechten bij aanbesteden ICT – Handreiking aanbesteden van open source software" die de nieuwe Staatssecretaris van digitalisering Alexandra van Huffelen in ontvangst nam. Zij deed dit tijdens de tweede PublicSpaces conferentie die op 17 en 18 mei 2022 plaatsvond in Pakhuis de Zwijger. Van Huffelen gaf op de conferentie een toelichting op de regeringsvisie op publieke waarden in de digitale wereld. Een onderstreping van het open source gedachtegoed was daarvan een onderdeel.

Lees verder »

Kitty Koelemeijer podcast over Volwassen Digitale Overheid

Kitty Koelemeijer aan tafel.Arjan Widlak was te gast bij Kitty Koelemeijer. Kitty is hoogleraar, toezichthouder en ondernemer met een tweewekelijkse podcast. Kitty spreekt met Arjan over de oorzaken en gevolgen van bureauratisch falen. Arjan geeft toelichting op digitalisering als verdelingsgvraagstuk, de toeslagenaffaire, de noodzaak voor databegroting en de rol van zijn Stichting Kafkabrigade. Ook zijn boeken De Digitale Kooi en Volwassen Digitale Overheid komen aan de orde. Met veel voorbeelden en tips voor burgers en ondernemers. De aflevering is te beluisteren via de bekende audiokanalen, en er is een video-opname te bekijken op YouTube.

Beluister de aflevering via Spotify »

Gratis: hoofdstuk 7 van De Digitale Kooi als audioboek

De Digitale Kooi coverIn het boek De Digitale Kooi laten Widlak & Peeters zien dat informatiearchitectuur de overheid blind heeft gemaakt voor de problemen van burgers en onmachtig heeft gemaakt om fouten te herstellen en maatwerk te leveren. Het boek als geheel volgt de verhalen van Saskia, Pieter en Esther om te ontdekken hoe de bureaucratische cloud in elkaar zit. In hoofdstuk 7 kijken de auteurs wat professionals, beheerders, gebruikers en natuurlijk de systeemverantwoordelijke in de weg staat om te leren van de onbedoelde neveneffecten van ICT-gebruik door de overheid. De lezer ontdekt samen met de auteurs dat ook professionals gevangen zitten in de digitale kooi.

Klik hier om het zevende (en eerdere) hoofdstuk(ken) te beluisteren »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.