Nieuwsbrief niet leesbaar? Ga naar https://kafkabrigade.nl/nieuwsbrief-stichting-kafkabrigade-september-2022

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade september 2022

Beste lezer,

Evaluatie van de Uitvoeringswet AVG

Evaluatie UAVGDe AVG kent iedereen, maar de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming - UAVG in 't kort - misschien niet. Deze wet vult de ruimte in die Europese lidstaten hebben om op bepaalde specifieke punten nationale regelingen te treffen. De UAVG regelt bijvoorbeeld de oprichting van de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder op de AVG en de meldplicht voor datalekken. Maar de UAVG regelt ook de zeer ruime uitzondering in Nederland op artikel 22 van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming, althans waar dat geen profilering is en een wettelijke verplichting of noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Lees verder »

Drie dagen Volwassen Digitale Overheid op de Veluwe - schrijf je in!

Van Hotel Oranjeoord19 tot en met 21 september 2022 organiseert Stichting Kafkabrigade voor de vierde keer de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de Burger Centraal". Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger.

We komen bijeen in het centraal gelegen Hotel Oranjeoord, in de bosrijke omgeving van de Veluwe. Voor ontbijt, lunch en diner wordt gezorgd. Overnachten is mogelijk op de eerste en tweede cursusdag en inbegrepen bij de cursusprijs. Schrijf je wel tijdig in, want kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ook de maaltijden en het verblijf zijn beide inbegrepen in de cursusprijs.

Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall van deze online edities met een 8,3. "Ik zou dit alle bestuurders, politici en ambtenaren gunnen", aldus één van de deelnemers.

Inschrijven en meer informatie »

Digitalisering van de Rechtspraak

Een online zitting

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en dus ook in de rechtspraak. Rechtszoekenden krijgen toegang tot hun eigen dossier, steeds meer uitspraken worden gepubliceerd en er komen concrete toepassingen van kunstmatige intelligentie. Ook van rechters wordt verwacht dat zij ook online hun werk kunnen uitvoeren.

De Rechtspraak oriënteert zich daarom op een nieuwe IV-Strategie. Stichting Kafkabrigade is gevraagd daaraan een bijdrage te leveren, onder meer met een lezing die onderdeel is van een Conferentie Digitale Rechtspraak. Daaraan zal een gemengd gezelschap van bestuurders, rechters, juristen en IT-ers uit de rechtspraak deelnemen. In deze lezing zal centraal staan waarom ook vakprofessionals zich niet afzijdig kunnen houden en de digitalisering van de rechtspraak ook hen aangaat. Dit aan de hand van de leerpunten uit de digitalisering van de uitvoering.

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.