Algemene Rekenkamer start vervolgonderzoek basisregistraties

5 nov.

Stichting Kafkabrigade, de Nationale Ombudsman en recente de Raad van State wijzen op problemen in het stelsel van basisregistraties en eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer werden niet opgevolgd. Tijd voor nader onderzoek

Algemene Rekenkamer start vervolgonderzoek basisregistraties