Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Urenadministratie stoort waterschapsambtenaren

12 mrt.

Veel professionals die werken bij de waterschappen hebben last van onnodige bureaucratie. Zij vinden onder meer de besluitvormingsprocessen en procedures voor vergunningen omslachtig. Hoewel medewerkers van waterschappen in verhouding tot andere sectoren relatief weinig tijd besteden aan de administratie (2,3 uur per week), voelt die administratie wel als een last. Professionals beklagen zich vooral over tijdschrijven: zo vinden het ze het storend dat ze niet weten wat er met de verzamelde gegevens gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel hebben uitgevoerd in veertien overheidssectoren. Met de 'Kafkathermometer' onderzochten de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel de ervaren onnodige bureaucratie onder 6250 ambtenaren. Meer info over de Kafkathermometer lees je hier. In dit artikel delen we de thermometer-resultaten van de sector waterschappen.

Ook ambtenaren balen van bureaucratie

12 mrt.

De Kafkabrigade onderzocht in hoeverre professionals en hun klanten onnodige bureaucratie tegenkomen in hun werk. Dit is de Kafkathermometer. En één ding blijkt duidelijk uit de Kafkathermometer: ook ambtenaren ergeren zich aan onnodige bureaucratie in hun werkomgeving, zo blijkt uit de eerste resultaten van ons onderzoek met 6250 respondenten in veertien verschillende overheidssectoren. De komende tijd zullen we de onderzoeksresultaten verder analyseren.

Onderwijsveld bestrijdt met Regeldrukagenda onnodige bureaucratie

15 jan.

De komende jaren gaan leraren, onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW samen overbodige regels en papierwerk voor leraren aanpakken.

Daarvoor hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie de Regeldrukagenda 2014-2017 ondertekend. In de Regeldrukagenda staan onder meer de volgende plannen:

het ministerie stelt een meldpunt in waar leraren overbodige administratieve zaken kunnen melden om services beter op elkaar te laten sluiten, worden software- en hardwareproblemen aangepakt de onderwijsinspectie gaat actief misverstanden over regels wegnemen, om onnodige administratie te voorkomen.

De Kafkabrigade publiceerde in september 2014 hulpmiddelen voor scholen en samenwerkingsverbanden waarmee zij bureaucratie kunnen bestrijden en voorkomen. Een van die hulpmiddelen is een handleiding van de Kafkaknop, een laagdrempelig meldpunt voor bureaucratie dat je in je eigen organisatie kunt inrichten.

Bekijk hier meer info over de Regeldrukagenda voor het onderwijs!