Contactgegevens

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade

T +31(0)6 1245 8087
info@kafkabrigade.nl

T @kafkabrigade

L linkedin.com/company/kafkabrigade

Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade juni 2022

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade juni 2022

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief:

  • De locatie van de masterclass Volwassen Digitale Overheid september 2022.
  • Administratieve rechtvaardigheid in de digitale tijd: wat gaat er mis en hoe lossen we dit op?
  • Tafelen met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.
  • Wet digitale overheid aangenomen na kritiek vanuit de Eerste Kamer.
  • Ook hoofdstuk 8 van De Digitale Kooi is nu gratis als audioboek te beluisteren!

Masterclass Volwassen Digitale Overheid 2022 vindt plaats in Hotel Oranjeoord

Hotel Oranjeoord19 tot en met 21 september 2022 organiseert Stichting Kafkabrigade voor de vierde keer de masterclass "Volwassen Digitale Overheid met de Burger Centraal". Gedurende drie dagen bespreken we de digitalisering van de overheid vanuit de vijf perspectieven van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid: regels, technologie, beginselen, besluitvormingsproces en natuurlijk de handelingssituatie van de burger.

We komen bijeen in het centraal gelegen Hotel Oranjeoord, in de bosrijke omgeving van de Veluwe. Voor ontbijt, lunch en diner wordt gezorgd. Overnachten is mogelijk op de eerste en tweede cursusdag, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamers. Schrijf je daarom tijdig in. De maaltijden en het verblijf zijn beide inbegrepen in de cursusprijs.

Deelnemers aan de eerdere edities waren erg enthousiast. Zij beoordelen de kwaliteit overall van deze online edities met een 8,3. "Ik zou dit alle bestuurders, politici en ambtenaren gunnen", aldus één van de deelnemers.

Lees meer en schrijf je in »

Administratieve rechtvaardigheid in de digitale tijd

Administratieve rechtvaardigheid in een digitale tijdIn Nederland is er geen overzicht van gegevensstromen, is correctie van gegevens nauwelijks geregeld, en gaat de betekenis van gegevens makkelijk verloren. Die ondoorzichtige opzet van de ‘bureaucratische cloud’ leidt tot onrecht. Een signaal of een gegevenswijziging op de ene plek kan leiden tot onbekende gevolgen bij een onbekend aantal andere organisaties. De mogelijkheid van burgers om zich hiertegen te verweren is zeer beperkt. Daarom staat de digitalisering van de overheid in Nederland op gespannen voet met een rechtvaardige omgang met burgers. Dit moet anders, en dat kán ook.

Lees verder »

Tafelen met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Om de regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond, te ondersteunen bij zijn plan van aanpak, organiseren RDDI en iBestuur tien keukentafelgesprekken. Op donderdag 7 juli 2022 neemt Stichting Kafkabrigade deel aan het derde gesprek dat onder de titel "Spanning in de informatierelatie tussen overheid en burger" zal gaan over regie op (eigen) gegevens. Voor het volgen van de livestream kun je je aanmelden.

Meld je aan »

Wet digitale overheid aangenomen door de Tweede Kamer

Foto Tweede KamerDe Wet digitale overheid (Wdo), die regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven kunnen inloggen bij de overheid, is aangenomen. De Eerste Kamer was aanvankelijk kritisch op de wet, met name op het gebied van privacybescherming. Naar aanleiding hiervan heeft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) een novelle geschreven. Een novelle is een wijziging van een wetsvoorstel. De staatssecretaris heeft daarbij de Wdo inhoudelijk aangepast: onder andere de principes van privacy by design en open source zijn nu wettelijk verankerd.

Begin juni was er een Kamerdebat over de novelle. Een week later is het wetsvoorstel aangenomen. 

Lees verder »

Gratis: hoofdstuk 8 van De Digitale Kooi als audioboek

In het boek De Digitale Kooi laten Widlak & Peeters zien dat informatiearchitectuur de overheid blind heeft gemaakt voor de problemen van burgers en onmachtig heeft gemaakt om fouten te herstellen en maatwerk te leveren. Het boek als geheel volgt de verhalen van Saskia, Pieter en Esther om te ontdekken hoe de bureaucratische cloud in elkaar zit. In hoofdstuk 8 doen de auteurs een voorstel om de kern van het probleem aan te pakken: tien algemene beginselen van behoorlijke ICT, die de burger weer een stem geven in de digitalisering van de overheid. Ook geven deze beginselen organisaties handvatten om ongewenste situaties te voorkomen en te herstellen.

Klik hier om het achtste (en eerdere) hoofdstuk(ken) te beluisteren »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

Stichting Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".

 

Overige gegevens

IBAN: NL60 ABNA 0627 8135 50

BIC: ABNANL2A

KvK: 5057 5244

Download huisstijl en logos

Statuten