Kafkaknop

De Kafkaknop is een meldpunt waar medewerkers en/of klanten ‘kafkaiaanse’ situaties kunnen melden. Meldingen worden direct opgepakt door een Kafkateam, dat een directe lijn heeft met de directie of het management. Het team analyseert de meldingen en formuleert eerste stappen in de richting van de oplossing. Het is de bedoeling dat de melding niet alleen voor het individu wordt opgelost, maar ook structureel.

Tips voor wie het zelf wil doen

De Kafkaknop is een instrument dat u ook zelf kunt inrichten. Natuurlijk kan de Kafkabrigade daarbij helpen. Wij buigen ons dan over vragen als: kunnen alleen medewerkers melden of ook burgers en klanten? Op welke manier kunnen mensen melden? Welke informatie moeten meldingen bevatten? Wie gaan het Kafkateam vormen? En zijn de voorwaarden geschapen, zodat het Kafkateam de onnodige bureaucratie ook daadwerkelijk aan kan pakken?

De Kafkabrigade kan een Kafkateam trainen in het analyseren en oplossen van meldingen. In de eerste plaats trainen wij het team in het lezen van meldingen vanuit een Kafkabrigade-perspectief. Geredeneerd vanuit de burger, in plaats van de organisatie. Vervolgens leert het team om vanuit een casus tot structurele oplossingen te komen.

Wilt je zelf aan de slag? Download dan hier hier de digitale flyer van de Kafkaknop met informatie en tips.

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkabrigade? Bel ons op +316 1245 8087, stuur een email naar info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl