Innovatie

Innovatie is geen doel op zich. Daarom hebben we het graag over innovatie door probleemoplossing. Het is daarvoor essentieel dat je ziet wat er gebeurt in de leefwereld van mensen. Dat stelt je in staat te signaleren dat de uitwerking van beleid soms niet uitpakt zoals de bedoeling was. Zo haal je gericht de buitenwereld binnen. Vervolgens kun je je organisatie richten op het bieden van de publieke waarde die nodig is voor mensen hier en nu. Voor die innovatie is ruimte nodig.

De Kafkabrigade biedt handvatten om professionals te helpen hun dienstverlening te innoveren. Innovaties kunnen er namelijk voor zorgen dat een organisatie (nog) slimmer en effectiever kan functioneren.

Een heel zichtbaar voorbeeld is de Pilot Thuisbezorgen Reisdocumenten. Die pilot startte de Kafkabrigade samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In 2015 is de projectuitvoering van de pilot overgedragen aan ICTU. Vanaf 2016 kan elke gemeente ervoor kiezen om reisdocumenten thuis of op het werk te laten bezorgen.

Een ander traject waarin innovatie een belangrijke rol speelt, is het Slimmernetwerk. De Kafkabrigade nam de afgelopen drie jaar samen met Kennisland, TNO en BZK hiervoor het initiatief. Dit netwerk van vernieuwers binnen het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie startte kleinschalige innovaties van onderop om klein, maar praktisch te laten zien hoe de verkokering en tekentafellogica doorbroken kan worden met resultaten die er toe doen voor burgers én professionals.

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkabrigade? Bel ons op +316 1245 8087, stuur een email naar info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl