Kafkathermometer

De Kafkathermometer is een korte digitale vragenlijst om de mate en de plaats van onnodige bureaucratie in een organisatie vast te stellen. Het invullen van de Thermometer duurt zo'n 15 minuten.

De Kafkathermometer geeft een helder beeld van de onnodige bureaucratie binnen een organisatie. Hiermee kunt u de organisatie richten op meer tijd voor de klant en minder interne administratie. De Kafkathermometer helpt irritaties van medewerkers weg te nemen en het succes van deze ontwikkeling in de organisatie te volgen.

Een compleet beeld: kwantitatief én kwalitatief

Kafka Thermometer RadardiagraDe Kafkathermometer levert voor het management een kwantitatief beeld op van zeven relevante dimensies. Ook tijdsbesteding komt aan bod. Uit eigen onderzoek in samenwerking met ICTU/Internetspiegel onder meer dan 6000 professionals uit veertien overheidssectoren blijkt dat professionals gemiddeld minder dan de helft van hun tijd aan de klant kunnen besteden. Ook gebruiken professionals ruim een vijfde van de capaciteit voor onnodige bureaucratie. Als er bezuinigd moet worden, dan is het zaak om daar te beginnen. Overmatige bureaucratie schaadt niet alleen de klant, maar leidt ook tot een minder professionele houding van medewerkers, tot minder betrokkenheid bij de organisatie en minder bevlogenheid.

Het kwantitatieve beeld maakt het mogelijk om te vergelijken. We kunnen zo vergelijken tussen afdelingen en meerdere organisaties. Ook kunnen we met onze benchmark uw organisatie vergelijken binnen een overheidssector of met de hele overheid.

Effectieve aanknopingspunten voor vervolgacties

Cijfers alleen geven geen praktische handvatten om de organisatie te verbeteren en kosten te besparen. Daarom bevat de Kafkathermometer ook een kwalitatieve component. De kwalitatieve resultaten zijn concrete voorbeelden van knelpunten en verbeterpunten uit de eigen organisatie. Dit verrijkt de kwantitatieve gegevens. De voorbeelden worden handig gegroepeerd naar hun aard, zodat ze kunnen dienen als effectieve aanknopingspunten voor vervolgacties.

Traject

Een traject met de Kafkathermometer verloopt als volgt:

  • De Kafkabrigade zet de vragenlijst uit onder alle medewerkers van de organisatie.
  • Wij analyseren de binnengekomen vragenlijsten.
  • We presenteren een overzichtelijke rapportage waarbij zoveel mogelijk cijfers worden gevisualiseerd in toegankelijke infographics.
  • We presenteren de resultaten in een interactieve workshop.

Het traject is een maand na aanlevering van de e-mailadressen afgerond.

Wij vragen van de organisatie:

  • Het aanleveren van de e-mailadressen van alle medewerkers.
  • Het organiseren van de workshop en de logistiek daarvan.

Voor meer informatie kunt u de digitale flyer van de Kafkathermometer downloaden.

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkabrigade? Bel ons op +316 1245 8087, stuur een email naar info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl