Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waar ze door allerlei procedures en regels geen touw meer aan vast kunnen knopen. Stichting Kafkabrigade onderzoekt deze problemen en helpt overheidsorganisaties met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen. Daarbij stellen we steeds de burger, ondernemer of professional die is vastgelopen in bureaucratie centraal.

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

17 mei

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Wil je een kans om alvast kennis te maken met andere geïnteresseerde en potentiële cursisten? Of heb je zin om nog eens met oud-cursisten bij elkaar te komen en de nieuwste ontwikkelingen door te spreken? Neem dan deel aan de Preünie & Reünie Masterclass Volwassen Digitale Overheid!

Het thema wordt later bekend gemaakt, maar aanmelden is al mogelijk door een mail te sturen naar joris@kafkabrigade.nl.

Datum: 3 september 2024 van 19.00 tot 21.00
Locatie: Zoom

Of schrijf je natuurlijk direct in voor de masterclass!

Prijs voor beste wetenschappelijke artikel door een niet-academicus

3 mei

Louis Brownlow Award voor "Administrative Exclusion in the Infrastructure-level Bureaucracy"

Prijs voor beste wetenschappelijke artikel door een niet-academicus

In 2023 schreven Rik Peeters en Arjan Widlak een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Public Administration Review. Daarin verkennen ze een breder begrip van hoe administratieve uitsluiting en administratieve lasten tot stand komen. Ze doen dat aan de hand van (een deel van) het toeslagenschandaal als casus en het in ogenschouw nemen van de technologie als institutionele factor en met name gegevensuitwisseling. Ze introduceren daartoe het concept van de "infrastructure-level bureaucracy", het geheel van organisaties dat verbonden is via gegevensuitwisseling. Die informatie-infrastructuur heeft eigen karakteristieken die het gevoelig maken voor uitsluitingsmechanismen. De scheiding tussen de inwinning van gegevens en het gebruik zorgt voor onvoorspelbaarheid en een verantwoordingstekort.

De opzet in het artikel was tevens om de dominante stelling dat administratieve lasten altijd politiek zijn, maar politiek met andere middelen, uit te dagen. Echter het gebrek aan in- en overzicht van de gegevensinfrastructuur alleen bleek niet voldoende verklaring voor de uitkomsten in het toeslagenschandaal. Al kan het er wel toe leiden dat ook overheden zelf de redeneringen achter hun besluiten niet meer kunnen volgen. De gevestigde verklaring van politieke intentie bleek echter ook nodig om de uitkomsten in dit deel van het toeslagenschandaal te kunnen verklaren verklaren. De parlementaire enquête, een ruim jaar na publicatie, heeft dat punt met nog veel meer bronmateriaal onderschreven.

Het artikel heeft vorige maand de Louis Brownlow Award gewonnen voor beste artikel in Public Administration Review geschreven door iemand die niet werkzaam is in de wetenschap.

"Burdens on the Gateway to the State" gepubliceerd in Journal of Policy Analysis and Management

26 apr.

Om gebruik te kunnen maken van publieke en sociale voorzieningen dienen burgers opgenomen te zijn in bevolkingsregisters. Ondanks duidelijke regels en procedures kunnen eisen op administratief gebied daarvoor een hindernis vormen. In dit onderzoeksartikel wordt de gemeentelijke registratie van dak- en thuislozen in België en Nederland onder de loep genomen.

Burdens on the gateway to the state: Administrative burdens in the registration of people experiencing homelessness in Belgium and the Netherlands is in april gepubliceerd in JPAM en tot stand gekomen door Laure-lise Robben, Rik Peeters en Arjan Widlak.

Masterclass: Volwassen Digitale Overheid met de Burger Centraal

Kafka Academy

Kafka Academy

Een driedaagse masterclass leert je de kernconcepten op het snijvlak tussen digitale technologie en behoorlijk bestuur. In dialoog leer je casus analyseren en je een oordeel te vormen. En je leert nadenken over hoe toegankelijkheid, redelijkheid en andere publieke waarden vorm kunnen krijgen in de nieuwe context die de digitale transformatie schept. Hoe kunnen we optimaliseren op zowel een effectieve en rechtvaardige uitvoering, naast ook efficiëntie. Een masterclass over misschien wel de grootste kans voor de publieke sector op dit moment.

Steun Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade zou graag meer onafhankelijk denkwerk, onderzoekswerk en lobbywerk doen. Helpt u dat mogelijk maken? Elke bijdrage is welkom:

Stichting Kafkabrigade

IBAN: NL60 ABNA 0627 8135 50

(Gast)colleges en masterclasses

De Kafkabrigade geeft regelmatig (gast)colleges en masterclasses over bureaucratie en haar disfuncties, leiderschap en publieke waarde en de invloed van digitalisering op het functioneren van de bureaucratie. We doen dit bijvoorbeeld voor Tias Nimbas in de masterclass Innovatie en Transformatie en voor het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit in het vak Public Governance, Law & Administration. Meer weten?

De Digitale Kooi

De Digitale Kooi is een boek geschreven door Arjan Widlak (Stichting Kafkabrigade) en Rik Peeters (Brigada Kafka Mexico). Op deze site verschijnen blogs over de consequenties voor burgers van gegevensuitwisseling door de overheid, geautomatiseerde besluiten en andere onbedoelde of ongewenste gevolgen voor burgers van ondoordachte ICT bij de overheid. Eerst even weten wat het probleem is en waar het over gaat? Er is een aparte site over De Digitale Kooi: wat is de digitale kooi?

De Digitale Kooi

De Digitale Kooi is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde.

ISBN: 978-94-6236-813-2 | € 33,50