Diensten

De Kafkabrigade doet actie-onderzoek. Dit betekent dat we problemen onderzoeken, door ze te proberen te veranderen. Hiervoor heeft de Kafkabrigade een eigen methode ontwikkeld: de Kafka Methode. We doen dat in opdracht van (publieke) organisaties en steeds vaker op eigen initiatief.

De Kafkabrigade heeft inmiddels bijna 100 casusonderzoeken uitgevoerd in binnen- en buitenland, op de meest uiteenlopende beleidsterreinen. Variërend van vergunningverlening tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voorzieningen voor chronisch zieken. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook een aantal trainings-/opleidingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Lees meer over:

  • Kafka Academy - Stichting Kafkabrigade verzorgt masterclasses en levert een bijdrage aan diverse masters en andere onderwijsprogramma's.
  • De Kafkaknop - de Kafkaknop is een product waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen met onnodige bureaucratie. De Kafkaknop mag gratis gebruikt worden in ruil voor informatie voor ons onderzoek over de problemen en oplossingen die worden aangepakt.
  • Kafkaveldlap
  • Innovatie
  • Kafkathermometer
  • Kafka regeldruk
  • Kafka onderzoek