Kafka Onderzoek

De Kafkabrigade doet onderzoek volgens de Kafkamethode. Dit is een methodiek die enerzijds een complex probleem begrijpelijk en concreet maakt. We doen dit door een casus te selecteren die exemplarisch is voor een groep van problemen. Aan de hand van deze casus maken we zichtbaar wat het probleem is. Door de representativiteit van het probleem te bepalen, maken we zichtbaar hoe groot dit probleem is. Anderzijds is de Kafkamethode een manier om verschillende organisaties te mobiliseren rond het aanpakken van een probleem.

De Kafkabrigade is op de eerste plaats een onderzoeksorganisatie, die probeert te ontdekken hoe het komt dat organisaties soms uit het oog verliezen waarvoor ze zijn opgericht en hoe het kan dat de optelsom van goedbedoelde acties toch uitpakt op een manier die niemand heeft gewild. Goed zicht op het probleem is een vereiste voor een structurele aanpak van problemen.

Tegelijk is de Kafkabrigade geen organisatie die alleen een rapport oplevert. Het gaat erom dat de mensen die nodig zijn om het probleem aan te pakken, het probleem ook zien en gemotiveerd raken om problemen op te lossen. We mobiliseren de actie die nodig is om het probleem ook aan te pakken. Dat noemen we actie-onderzoek.

Kafkamethode

Ook bij deze onderzoeken streven we ernaar om verder te gaan dan het opleveren van een rapport. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de bevindingen kunnen gebruiken om hun functioneren te verbeteren en meer publieke waarde te kunnen leveren.

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkamethode en onderzoek door de Kafkabrigade? Bel ons op +31 6 12 45 80 87, stuur een email naar: info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl