Kafka Regeldruk

Een belangrijk deel van overbodige bureaucratie bestaat uit administratieve lasten. De Kafkabrigade voert onderzoek uit en ontwikkelt hulpmiddelen om die regeldruk te verminderen. Ook traint de Kafkabrigade regelmatig Kafkateams die in de organisatie zelf regeldruk aanpakken. De teams bestaan uit professionals van verschillende afdelingen.

De leden in een kafkateam pakken samen regeldruk aan rond concrete processen en producten, zoals leerlingenvervoer, een standplaatsvergunning en dergelijke. Kern van de training van een kafkateam is de perspectiefwisseling die er nodig is om diensten te richten op de doelen die ermee bereikt moeten worden en de mensen voor wie de dienst bedoelt is. Tegelijk bieden we hiervoor praktische hulpmiddelen om gericht de buitenwereld naar binnen te halen, zoals customer journey maps (klantreizen) en trainen we praktische vaardigheden, zoals het reduceren van indieningsvereisten.

Wat doen wij?

De Kafkabrigade is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de oorzaken van onnodige bureaucratie. Daarbij stellen we altijd de burger of professional centraal. De Kafkabrigade onderzoekt wat organisaties in de weg staat om de organisatie in te richten naar de publieke waarde die ze willen dienen. We doen dat bij voorkeur samen met mensen uit de organisatie zelf, om zo de capaciteit van medewerkers om te innoveren aan de hand van concrete problemen te vergroten.

Neem contact op

Meer weten over de Kafkabrigade? Bel ons op +316 1245 8087, stuur een email naar info@kafkabrigade.nl of neem direct contact op met:

Arjan Widlak

M +31 (0)6 2427 1444
E arjan@kafkabrigade.nl