Publicaties

Publicaties

Geen ruimte maar richting

7 okt.

Arjan Widlak, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, NTB 2021/73, Bestuursrecht algemeen, 2021

In nummer 3 van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht vorig jaar bogen 19 auteurs zich over de vraag hoe de toeslagenaffaire kan worden aangegrepen om het bestuursrecht beter te laten functioneren. In de bijdrage van Arjan Widlak wijst hij op de mogelijkheden om rechtvaardigheid actief te organiseren en optimaliseren. Net zoals kosten besparen in feite het opleggen van een normatieve stelsel is, waarbij verbeteringen in de ene organisatie als principe gebruikt worden elders, kunnen we dit doen met innovaties die voor burgers de beginselen van behoorlijk bestuur beter operationaliseren. Dit is ook nodig, omdat de inzet van ict nieuwe vormen van macht introduceert, nieuwe voorwaarden vereist om toegang tot de eigen gegevens en toegang het recht effectief te maken. En in zekere zin, ís dit al een wettelijke opgave.

De bijdrage is op de volgende plaatsen gepubliceerd:

Op openrecht.nl, op recht.nl, op deze website en in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, NTB/73, Wolters Kluwer.

N.b. het concept "optimaliseren naar rechtvaardigheid" is nader uitgewerkt in deel 4 van Volwassen Digitale Overheid.