Indieningsvereisten

Alle gegevens, uittreksels, documenten, tekeningen, verklaringen, formulieren of bewijsstukken waar een overheid om vraagt - met of zonder wettelijke grond - bij het verkrijgen van een dienst of bij het nakomen van een verplichting, zijn indieningsvereisten.

Voor vrijwel elke dienst en elke soort toezicht vraagt de overheid burgers informatie aan te leveren. Informatie die behulpzaam is voor de beoordeling of voor het uitvoeren van de overheidstaak. Het kan gaan om adresgegevens, bewijsstukken, tekeningen, verwachtingen, adreslijsten en vaak documenten die bij een andere overheid of dienst te vinden is. In de definitie van administratieve lasten zoals de overheid die zelf gebruikt zijn dit de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving. Dit is dus het deel van de indieningsvereisten dat een juridische grond heeft. Overheden vragen in de praktijk ongeveer twee keer zoveel dan waar een grond voor is.

Een voorbeeld

Wie een dakkapel wil bouwen op zijn huis of een terras wil exploiteren bij zijn cafe, moet hiervoor doorgaans een vergunning aanvragen. Om deze aanvraag te doen, moet allerlei informatie worden aangeleverd. Deze informatie varieert van adres- en persoonsgegevens, tot het maken van tekeningen van de oude en nieuwe situatie en van een kopie eigendomsbewijs tot (gewaarmerkte) uittreksels van andere publieke organisaties.

Alle gegevens, uittreksels, documenten, tekeningen, verklaringen, formulieren of bewijsstukken waar een overheid om vraagt - met of zonder wettelijke grond - bij het verkrijgen van een dienst of bij het nakomen van een verplichting, zijn indieningsvereisten.Het aanleveren van indieningsvereisten kost de burger of ondernemer tijd en geld. Een deel  - iets meer dan de helft - van de indieningsvereisten komt voort uit regelgeving van de overheid. Het deel dat een juridische basis heeft heet ook wel ‘informatieverplichtingen’ en telt mee in metingen van administratieve lasten door de overheid zelf. De andere helft helpt verklaren waarom de officiële administratieve lasten kunnen dalen, terwijl burgers het tegenovergestelde beleven. Een tweede manier om naar indieningsvereisten te kijken is of deze gegevens niet al bekend zijn bij de overheid. Wanneer burgers uittreksels van andere publieke organisaties aanleveren of gegevens uit databases van de overheid, is de burger in feite de interne afstemming van de overheid aan het regelen of de gaten in de interne organisatie aan het vullen. Er zijn uitgebreide voorzieningen om dergelijke gegevens te hergebruiken. Meer dan de helft van de indieningsvereisten kan ook uit de basisadministraties worden verkregen. Een derde perspectief is de vraag naar het nut en betekenis van de aanleverde informatie. Een kopie eigendomsbewijs of paspoort is niet alleen uit een andere bron te betrekken, maar ook volledig betekenisloos en uitsluitend een administratieve last. Er zijn nog vele andere manieren om naar indieningsvereisten te kijken, die kunnen helpen bij het reduceren ervan en dus helpen bij het reduceren van de regeldruk.