Belemmeringen voor Groene Groei

6 apr.

Tientallen experimenteerbepalingen ongebruikt

Groene GroeiGroene groei en naar een circulaire economie, dat willen we allemaal. Maar soms staan er wetten in de weg en praktische bezwaren. Of niet? Nee. Als bedrijven op een innovatieve manier milieuwinst kunnen behalen, dan kan dat. Zelfs als daarvoor moet worden afgeweken van de wet- en regelgeving. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren in tientallen wetten mogelijkheden opgenomen voor experiment en afwijken van de wet binnen zekere grenzen van veiligheid en gezondheidsrisico. Maar die ruimte wordt niet gebruikt. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben meer dan 200 voorbeelden van innovatieve groene oplossingen, waarbij de ruimte in de wet niet is gebruikt. Waarom? Dat is het nieuwe onderzoek dat de Kafkabrigade doet in samenwerking met Isduurzaam.

De wereld is ingesteld op de status quo, niet op de innovatorAan de andere kant: het mag natuurlijk geen verbazing wekken dat er ondanks de juridische ruimte toch barrières zijn voor groene groei. De wereld is ingesteld op de status quo. Bij het invoeren van een nieuwe werkwijze ligt de bewijslast bij de innovator. Experimenteerruimte in wetgeving maakt het mogelijk om aandacht te vragen voor nieuwe ideeën en initiatief te nemen. Maar alleen experimenteerruimte in de wet maakt het ontstaan van experimenten nog niet vanzelfsprekend. Daarom brengen we de barrières in kaart die betrokkenen ervaren bij het gebruiken van die experimenteerruimte. En wie er nodig is, om ze weg te nemen.