Kafkabrigade op het Landelijk Congres der Bestuurskunde

19 mrt.

Op 20 en 21 mei 2015 zal het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) plaatsvinden in Nijmegen. Het thema in 2015 is ‘Wie is de chef? Een kijkje in de keuken van bestuurlijk Nederland’. Op donderdag 21 mei geeft de Kafkabrigade een workshop op het LCB. Lees hier de omschrijving van de workshop en meer informatie over het congres.

De bureaucratie is een macht op zichzelf. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waarin ze te maken hebben met meerdere logica’s, regels en procedures tegelijkertijd. Als ze niet goed op elkaar zijn afgestemd, kan dat vervelende gevolgen hebben. Verstrikt raken in het systeem voelt niet alleen machteloos, maar in veel gevallen bén je als burger ook machteloos. Onnodige bureaucratie heeft altijd dezelfde oorzaak: een ander perspectief dan dat van de doelgroep waarvoor het beleid geformuleerd is, was leidend. Dat is geen onwil, maar een onbedoelde blinde vlek. Het speelt niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook bij het concreet maken van de genomen besluiten. Als overheid heb je in dit geval een probleem: je beleid sluit niet aan bij de behoeften van de doelgroep. Je creëert hiermee ook een probleem op lange termijn. Hoge kosten om beleid achteraf te ‘repareren’ die worden opgehoest door de belastingbetaler. Maar wat nu als je de belangrijkste perspectieven kent? Krijg je dan beleid dat past? In deze workshop ervaar je wat er verandert als je het perspectief van de doelgroep leidend maakt. Aan de hand van een casus over leerlingenvervoer gaan we op zoek naar verschillende perspectieven. Uiteindelijk loop je naar buiten met praktische handvatten om bureaucratie in beleid te voorkomen. Bevrijd jij de burger uit het web van de bureaucratie?

Inschrijven

Het volledige programma staat op de website van het Landelijk Congres. Inschrijven voor het volledige congres, of een van beide congresdagen, kan via het inschrijfformulier op de website van het Landelijk Congres.