Nieuwe Kafkabrigade in Mexico

5 apr.

Het netwerk groeit

In het voorjaar van 2016 opent de Kafkabrigade Mexico haar deuren in Mexico Stad. Kafkabrigadier Rik Peeters sloot zich bij de Kafkabrigade aan vlak na zijn promotie rond preventiebeleid, dat resulteerde in het boek The Preventive Gaze. Een jaar geleden verhuisde Rik naar Mexico, waar hij nu een nieuwe Kafkabrigade start als onderdeel van het Kafkabrigade-netwerk. Samen met een Mexicaanse partner met veel ervaring in het Mexicaanse publieke bestel breidt Rik hiermee de strijd tegen onnodige bureaucratie uit.

Veel prikkels om je niet te richten op publieke waarde

"In Mexico zijn er voor overheidsorganisaties veel prikkels om niet te focussen op de continuïteit van publieke waardecreatie. Naast corruptie maakt het spoils system [waarbij succesvolle partijen hoge ambtelijke posities weggeven aan aanhangers] het moeilijk voor ambtenaren om echt iets te doen voor burgers. Ambtenaren moeten in hun werk steeds rekening houden met wat politiek wenselijk is. Dat is niet per sé slecht, maar het zet de continuïteit van het werk onder druk. Die situatie beïnvloedt de manier waarop we als Kafkabrigade in Mexico moeten werken. We kunnen een vliegende start maken met innovatie en verbeteren, maar we hebben een publieke manager nodig die het proces aan de gang houdt. Aangezien publieke managers onderdeel zijn van het spoils system, is er spanning tussen de sponsor en de publieke waarde die we willen creëren."

Focus op verbetering

De bureaucratie als een systeem van waarden, waaronder integriteit, heeft hier op verschillende fronten gefaald"En er is natuurlijk de corruptie. Mexico staat op de 96ste plaats op de corruptie-index. De bureaucratie als een systeem van waarden, waaronder integriteit, heeft hier op verschillende fronten gefaald. Er gaat een hoop aandacht uit naar het oplossen van dit probleem. Ook zijn er veel ambtenaren die proberen om de publieke dienstverlening te verbeteren. Ik geloof dat het belangrijk is om ook daarop te focussen. Daarnaast zullen we gebruik maken van het Kafka-repertoire om te experimenteren met nieuwe manieren waarop integriteit vergroot kan worden en de 'macht' meer verantwoordelijkheid af gaat leggen. In de commerciële sector van Mexico zie je allemaal mechanismen om corruptie te voorkomen, maar de kosten van transacties zijn daardoor hoog. Veel facturen, waaronder die van water en elektriciteit, kunnen Mexicaanse burgers bijvoorbeeld alleen betalen bij de bank, die dan fungeert als een betrouwbare, derde partij. Op die manier voorkomen bedrijven dat er geld in zakken belandt waar het niet hoort. Bovendien biedt deze werkwijze de klanten bescherming. Je zou kunnen zeggen dat bedrijven die zo werken zichzelf niet vertrouwen. Door een derde partij in te schakelen, laten dit soort bedrijven zien dat ze betrouwbaar zijn. Maar zo'n werkwijze is natuurlijk inefficiënt en kostbaar. Toen ik wilde betalen voor een cursus Spaans aan de universiteit, kostte me dat een halve dag."

Hoe de Kafkabrigades samenwerken

Net als in Nederland gebruiken we bij de Mexicaanse Brigade de teaching cases die de Kafkabrigade het afgelopen decennium ontwikkeld heeft"Net als in Nederland gebruiken we bij de Mexicaanse Brigade de teaching cases die de Kafkabrigade het afgelopen decennium ontwikkeld heeft. We gaan lesgeven op business schools en universiteiten, want omdat de Kafkabrigade Mexico maar klein is een grotere beweging van het Kafka-gedachtegoed essentieel om effectief te zijn. Zo werken we samen als Kafkabrigades. We gebruiken het werk van de andere Brigades en delen ons eigen onderzoek op dezelfde manier. De Kafkabrigade Mexico kan zo aan de slag met de jaren ervaring van de andere Kafkabrigades in de achterzak."