Prijs voor beste wetenschappelijke artikel door een niet-academicus

3 mei

Louis Brownlow Award voor "Administrative Exclusion in the Infrastructure-level Bureaucracy"

Prijs voor beste wetenschappelijke artikel door een niet-academicus

In 2023 schreven Rik Peeters en Arjan Widlak een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Public Administration Review. Daarin verkennen ze een breder begrip van hoe administratieve uitsluiting en administratieve lasten tot stand komen. Ze doen dat aan de hand van (een deel van) het toeslagenschandaal als casus en het in ogenschouw nemen van de technologie als institutionele factor en met name gegevensuitwisseling. Ze introduceren daartoe het concept van de "infrastructure-level bureaucracy", het geheel van organisaties dat verbonden is via gegevensuitwisseling. Die informatie-infrastructuur heeft eigen karakteristieken die het gevoelig maken voor uitsluitingsmechanismen. De scheiding tussen de inwinning van gegevens en het gebruik zorgt voor onvoorspelbaarheid en een verantwoordingstekort.

De opzet in het artikel was tevens om de dominante stelling dat administratieve lasten altijd politiek zijn, maar politiek met andere middelen, uit te dagen. Echter het gebrek aan in- en overzicht van de gegevensinfrastructuur alleen bleek niet voldoende verklaring voor de uitkomsten in het toeslagenschandaal. Al kan het er wel toe leiden dat ook overheden zelf de redeneringen achter hun besluiten niet meer kunnen volgen. De gevestigde verklaring van politieke intentie bleek echter ook nodig om de uitkomsten in dit deel van het toeslagenschandaal te kunnen verklaren verklaren. De parlementaire enquête, een ruim jaar na publicatie, heeft dat punt met nog veel meer bronmateriaal onderschreven.

Het artikel heeft vorige maand de Louis Brownlow Award gewonnen voor beste artikel in Public Administration Review geschreven door iemand die niet werkzaam is in de wetenschap.