Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Hoe stuurt de gemeenteraad op de digitale transformatie?

30 apr.

Hoe stuurt de gemeenteraad op de digitale transformatie?

Mede in navolging van de publicatie "Raad weten met digitalisering" van het Rathenau Instituut, stelt de gemeente Nijmegen zich de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen op de dilemma's in de digitale transformatie. Aan de hand van lokale voorbeelden en teaching cases die uitnodigen tot oordeelsvorming stelde de gemeente Nijmegen de vraag: waarop en hoe wil de gemeenteraad sturen op de maatschappelijke impact van digitale technologie?

Long read: te veel of te weinig regels?

30 apr.

Enkele alternatieve inzichten over complexiteit van regelgeving naar aanleiding van Reuring!Café: Staat van Uitvoering

Long read: te veel of te weinig regels?

Op 21 maart 2023 stonden vijf topambtenaren en twee oud-Kamerleden op het podium om te praten over de slepende uitvoeringsproblemen. We kennen die problemen van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). In navolging van dit TCU-advies spreken de uitvoeringsorganisaties zich nu uit. Het is tijd om het over het èchte probleem te hebben: de complexiteit. Er moeten minder regels komen en minder uitzonderingen. Hoe diepgravend is de analyse? Is het advies intern een beetje consistent? En is een revolutionaire verbetering aanstaande?

Openingssymposium 'Transdisciplinary Centre of Expertise for Just Public Algorithmic Systems'

23 mrt.

Vrijdag 24 maart, Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Openingssymposium 'Transdisciplinary Centre of Expertise for Just Public Algorithmic Systems'

Algoritmische systemen staan volop in de belangstelling, zeker binnen de publieke sector. Ze dragen bij aan betere dienstverlening en effectiever overheidsbeleid, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Het oprichten van registers voor algoritmes, het instellen van toezichthouders en het gezamenlijk toewerken naar een beheersaanpak voor algoritmische systemen zijn enkele stappen die worden gezet in het omgaan met deze uitdagingen.

Zijn dit soort stappen effectief? En wat komt er in de praktijk bij kijken om ervoor te zorgen dat algoritmische systemen rechtvaardig en veilig zijn, en blijven? Tijdens de opening van het Transdisciplinary Centre of Expertise for Just Public Algorithmic Systems komen we met alle betrokkenen bij elkaar, om deze vragen te beantwoorden en reeds opgedane inzichten samen te brengen. Na afloop is er een borrel. Meld je hier aan!

Wanneer: vrijdag 24 maart
Locatie: Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Het expertisecentrum is een initiatief van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit, in samenwerking met Waag en Stichting Kafkabrigade.

Marlies van Eck bij Duurzaam Digitaal Groningen

21 mrt.

Marlies van Eck bij Duurzaam Digitaal Groningen

Vorige maand gaf Marlies van Eck haar lezing "a fraction too much friction" over geautomatiseerde ketenbesluiten bij de overheid. Ze deed dit bij Duurzaam Digitaal Groningen, waar ook op 5 oktober weer een dag vol workshops, lezingen en "doe"-dingen wordt georganiseerd. Zo verkennen ze hoe de maatschappelijke opgaven rondom digitalisering op een duurzame manier vormgegeven kunnen worden. De lezing van Marlies van Eck is opgenomen en via onderstaande link terug te kijken.

Simplicity is king

27 feb.

Simplicity is king

Een Noorse supermarkt maakte een geniaal grappig reclamefilmpje. Het filmpje laat uiteraard het “key selling point” van het bedrijf zien. Maar het laat tevens een beperking van digitale middelen zien en waarom dat niet alleen belangrijk is voor mensen in een kwetsbare positie, maar ook voor de geslaagde meneer met een “smart house” en een “smart boat” die wordt opgevoerd.

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

2 feb.

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Of heb je zin om nog eens met oud-cursisten bij elkaar te komen en de nieuwste ontwikkelingen door te spreken? Neem dan deel aan de Preünie & Reünie Masterclass Volwassen Digitale Overheid! Aan de hand van concepten uit de masterclass kijken we naar de 'Staat van de Uitvoering' die recent werd gepresenteerd. De bijeenkomst is online via Zoom op dinsdagavond 28 maart van 19:00 tot 21:00. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar joris@kafkabrigade.nl.

Of schrijf je natuurlijk direct in voor de masterclass! Meld je dan snel aan.

Ruimte moet je regelen

2 feb.

Ruimte moet je regelen

Als je weet dat wetten in de praktijk software worden, dan moet je de ruimte en flexibiliteit expliciet regelen. Want waar ruimte in wetten er als vanzelf is als je iets níet regelt, moet je die ruimte in software expliciet scheppen. Lees het verhaal van Evert, onderdeel van een onderzoek van Stichting Kafkabrigade in het kader van de Staat van de Uitvoering 2022.

Staat van de Uitvoering

2 feb.

De uitvoering praat terug

Staat van de Uitvoering

Woensdag 18 januari werd "De Staat van de Uitvoering" aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), waarbij ook de ministers Carola Schouten (CU) en Hanke Bruins Slot (CDA) aanwezig waren. In de "Staat van de Uitvoering" praten uitvoeringsorganisaties, zonder tussenkomst van een minister, terug naar beleid en politiek. De bedoeling van de Staat van de Uitvoering is om slepende problematiek aan het licht te brengen die ten grondslag ligt aan de problemen die eerder door de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) naar voren werd gebracht en uiteraard het toeslagenschandaal. De ambitie is om de waan van de dag te ontstijgen en mede daarom keert de Staat van de Uitvoering jaarlijks terug.

In de Staat van de Uitvoering wordt een rijksbreed en trendmatig beeld geschetst dat met name gebaseerd is op zogenaamde "Standen van de Uitvoering". Daarin delen uitvoeringsorganisaties de dilemma's waar zij mee worstelen. Aan deze Staat van de Uitvoering hebben 30 van de 200 uitvoeringsorganisaties deelgenomen en meer dan de helft heeft een Stand van de Uitvoering ingeleverd. Daarnaast hebben onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers, waaronder Stichting Kafkabrigade, onderzoeken en analyses uitgevoerd.

De Staat van de Uitvoering signaleert dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid, steeds vaker vastlopen, omdat het "uitvoeringsgebouw" ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig is geworden. Veel wetgeving legt een administratieve last bij burgers en ondernemers die het minst in staat zijn om die last te dragen en dit maakt tevens het werk in de uitvoering steeds arbeidsintensiever. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen en borgen doen de uitvoeringsorganisaties diverse voorstellen. Zo willen de uitvoerders consortia van publieke dienstverleners organiseren rond maatschappelijke opgaven, het voortouw nemen in het verkennen van ontwikkelingen op de lange termijn als de digitale transformatie en de agenda zetten voor de invulling van de informatievoorziening en kaderstelling.

Masterclass Volwassen Digitale Overheid editie 2022: ''Heel veel stof tot nadenken, direct toepasbaar in de praktijk.''

10 nov.

Masterclass Volwassen Digitale Overheid editie 2022: ''Heel veel stof tot nadenken, direct toepasbaar in de praktijk.''

In september vond de vierde editie van masterclass Volwassen Digitale Overheid plaats, ditmaal voor het eerst fysiek. Gedurende drie dagen werd op een interactieve manier de digitalisering van de overheid besproken, met een groep cursisten werkzaam in verschillende domeinen. Zij waren te spreken over elkaars betrokkenheid, de levendige discussies en het enthousiasme van de docent. Kennis en kunde werd op een energieke manier met elkaar gedeeld. 

De kwaliteit overall van deze editie is gemiddeld met een 8,7 beoordeeld. ''Voor beleidsmakers op het gebied van digitalisering zeer waardevol om de uitvoerende praktijk beter te begrijpen'', aldus één van de deelnemers.

Van 23 tot en met 25 mei 2023 organiseert Stichting Kafkabrigade de volgende editie van de masterclass. We komen net zoals afgelopen editie bijeen op de Veluwe, in het centraal gelegen Hotel Oranjeoord. Het is mogelijk om te overnachten op de eerste en tweede cursusdag. Onze gastvrouw zorgt voor ontbijt, lunch en diner. Maaltijden en verblijf zijn inbegrepen in de cursusprijs. Schrijf je in!

De dataschuld van de overheid

10 nov.

De dataschuld van de overheid

Met zijn lezing 'Data: an inconvenient truth' trapte Ronald Damhof een maand geleden de kick-off van Duurzaam Digitaal Groningen af. Damhof is Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In drie kwartier vertelt hij over wat er misgaat op het gebied van datagebruik binnen het overheidsdomein en hoe we dat kunnen oplossen. De opname van de lezing is nu terug te zien.