Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Personen met verward gedrag

5 jul.

belemmeringen in de praktijk

Om wie gaat het eigenlijk, als de media schrijven over verwarde personen? Met dit casusonderzoek geeft de Kafkabrigade inzicht in de belemmeringen die verschillende betrokkenen ervaren en die nog in de weg staan van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Hij leeft op straat en wordt pas na negen maanden echt gezien (Casus Hassan)Die bevindingen komen naar voren uit de ervaringen van vier heel verschillende mensen. Allereerst is er Hassan. Hassan is een 21-jarige, licht verstandelijk beperkte jongen die op straat leeft. Pas negen maanden na zijn aankomst terug in Nederland, kort nadat hij betrokken is bij een winkeldiefstal, wordt hij echt geholpen en kan hij begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er Justin. Een slimme jongen die tijdens zijn studie voor het eerst last krijgt van psychoses. Hij is ooit veroordeeld voor stalking, omdat hij een vriendin van hem maar bleef vragen om een afspraak te maken met het meisje waarop hij verliefd was. Hij zou graag weer gaan studeren, maar werkt nu op een zorgboerderij. Dan is er Hans. Hij is 76 en heeft de ziekte van Parkinson. Af en toe explodeert Hans en wordt hij heel bedreigend. Dat is vooral moeilijk voor zijn vrouw. En tenslotte is er Kees. Kees gebruikt sinds zijn dertiende drugs en heeft last van psychoses. Op dit moment zit hij vast in een forensisch psychiatrische kliniek, omdat hij zijn vader heeft mishandeld.

Kafkabrigade Internationaal Netwerk Online

6 apr.

Het nieuws en onderzoek van alle Kafkabrigades gezamenlijk online

Kafkabrigade RetraiteAfgelopen zomer kwamen onderzoekers uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Nederland bij elkaar in Den Haag op het jaarlijke Kafkabrigade Retraite. Jaarlijks bediscussieren Kafkabrigades hun onderzoek en reflecteren op de gezamenlijke missie en onze methode. Afgelopen jaar waren de duurzaamheid en schaalbaarheid van onze innovaties het centrale onderwerp van gesprek. Want een succesvolle innovatie opschalen naar de bredere categorie of duurzaam borgen is niet iets vanzelfsprekends. Onderzoeken uit de verschillende landen werden besproken met als centrale vraag: hoe kunnen we ons en onze methode aanpassen om het beter te doen.

In de marge werd echter ook een andere wens besproken: kunnen we niet meer nieuws uitwisselen, zodat we ook door het jaar heen beter op de hoogte blijven van elkaars onderzoek en projecten? Daarom heeft Kafkabrigade.nl een zusje gekregen: Kafkabrigade.org. De Engelstalige website van het netwerk als geheel.

Belemmeringen voor Groene Groei

6 apr.

Tientallen experimenteerbepalingen ongebruikt

Groene GroeiGroene groei en naar een circulaire economie, dat willen we allemaal. Maar soms staan er wetten in de weg en praktische bezwaren. Of niet? Nee. Als bedrijven op een innovatieve manier milieuwinst kunnen behalen, dan kan dat. Zelfs als daarvoor moet worden afgeweken van de wet- en regelgeving. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren in tientallen wetten mogelijkheden opgenomen voor experiment en afwijken van de wet binnen zekere grenzen van veiligheid en gezondheidsrisico. Maar die ruimte wordt niet gebruikt. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben meer dan 200 voorbeelden van innovatieve groene oplossingen, waarbij de ruimte in de wet niet is gebruikt. Waarom? Dat is het nieuwe onderzoek dat de Kafkabrigade doet in samenwerking met Isduurzaam.

Vijf keer regeldruk in Waalwijk Academy

6 apr.

Eén gemeentelijk product helemaal uitkleden aan de hand van het perspectief van de burger en diverse casus uit de werkpraktijk van de Kafkabrigade

Waalwijk AcademyWaalwijk Academy moet ervoor zorgen dat organisatie-onderdelen en teams beter en efficiënter worden. Ze moeten hun kernactiviteiten uitvoeren. En ze moeten zich tegelijk bewuster worden van de publieke waarde waaraan ze bijdragen. In dat kader organiseert de Kafkabrigade vijf workshops waarin een gemeentelijk product helemaal uitgekleed wordt en alleen maar waardevoller. Volgende week de teamleiders van Waalwijk.

Digitaal India

6 apr.

Publieke managers uit India leren hands-on met het simulatiespel Samenwerken met ICT over de goede èn de minder goede kanten van de Nederlandse Basisadministraties

Digital IndiaDe Nederlandse Basisadministraties - of met de voorzieningen erbij de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - heeft enorm bijgedragen aan de efficiency van de Nederlandse overheid. Als bijdrage aan het trainingsprogramma dat PBLQ organiseert rond burgergerichte online dienstverlening, zette de Kafkabrigade een simulatiespel in waarin de deelnemers daadwerkelijk konden ervaren hoe de voordelen van samenwerking met ICT ontstaan en hoe de transformatie van de overheid zich voltrekt. Echter samenwerken met ICT kan ook een hefboom zijn voor bureaucratisch disfunctioneren, waarbij burgers na een eenvoudige wijziging overspoeld worden met registratieverplichtingen of ten onrechte wordt verondersteld dat gegevens dezelfde betekenis hebben in een verschillende context. Aan de hand van een teaching case worden deelnemers uitgedaagd te verklaren waarom het soms mis gaat en waarom dat een structureel probleem is. De masterclass waarin beide gezichten van de Nederlandse Basisregistraties worden getoond werd hoog gewaardeerd en krijgt een vervolg.

Nieuwe Kafkabrigade in Mexico

5 apr.

Het netwerk groeit

Rik PeetersIn het voorjaar van 2016 opent de Kafkabrigade Mexico haar deuren in Mexico Stad. Kafkabrigadier Rik Peeters sloot zich bij de Kafkabrigade aan vlak na zijn promotie rond preventiebeleid, dat resulteerde in het boek The Preventive Gaze. Een jaar geleden verhuisde Rik naar Mexico, waar hij nu een nieuwe Kafkabrigade start als onderdeel van het Kafkabrigade-netwerk. Samen met een Mexicaanse partner met veel ervaring in het Mexicaanse publieke bestel breidt Rik hiermee de strijd tegen onnodige bureaucratie uit.  

Kafka in de zorg

1 feb.

Liggen is het nieuwe roken

Als Mijntje 93 is, struikelt ze over een tafeltje. Ze komt met de ambulance op de eerste hulp terecht. Hoewel ze bijna meteen uitbehandeld is, kan ze niet zonder ondersteuning naar huis. Om verschillende redenen kan dit niet meteen geregeld worden. En dus blijft ze een kleine week in het ziekenhuis wachten. Maar hoe langer mensen liggen te wachten, hoe kleiner de kans wordt op een zelfstandig leven in eigen huis, want kwetsbare ouderen als Mijntje gaan rap achteruit in het vermogen om zelfstandig te kunnen functioneren. Wordt een kwetsbare oudere de eerste dag nog beter in het ziekenhuis, na verloop van tijd komt iemand juist minder vitaal het ziekenhuis uit. Als we te lang moeten wachten op ondersteuning om zelfstandig thuis te kunnen functioneren, dan komen we juist niet meer thuis! Maar daar gaan de betrokken partijen wat aan doen. En op korte termijn.

Jaaroverzicht 2015 Kafkabrigade

1 feb.

Ons jaar in een aanklikbare infographic

afbeelding jaaroverzicht 2015We bedanken alle publieke professionals en publieke managers die ons in de gelegenheid hebben gesteld in 2015 om te strijden tegen de papierwinkel en de onverschilligheid. Want zonder dat we het zo bedoelen, organiseren we vaak de onverschilligheid als we taken verdelen over organisaties en geautomatiseerde systemen. Simpelweg omdat we niet meer zien dat een burger al die organisaties en systemen met elkaar moet afstemmen. Strijden tegen de onverschilligheid begint met het in beeld brengen van het perspectief van de burger. Het begint met inzicht in de publieke taak die overheidsorganisaties gezamenlijk hebben en waar de burger tussen wal en schip valt. Want als we in individuele gevallen al niet weten hoe we effectief moeten zijn, hoe gaan we dan ooit grote idealen en beleidsdoelen realiseren? Effectief beleid en publieke waarde bereik je burger voor burger. We hopen ook in 2016 weer regelmatig in beeld te mogen brengen hoe beleid uitpakt voor echte mensen hier en nu. En met dat inzicht publieke organisaties te engageren om effectiever te worden en het verschil te maken. En effectief zijn is vaak nog goedkoper ook. Want efficiëntie zonder dat we bereiken wat we bedoelen is niet efficiënt. Hieronder een overzicht van projecten met publieke professionals die problemen hebben willen zien en willen innoveren vanuit het oplossen van problemen.

Ontregelrechter Groningen doet uitspraak

6 nov.

Op 5 oktober j.l. werd in Groningen de zogenaamde ‘ontregelrechtbank’ georganiseerd. Het doel was om interne regeldruk aan te pakken. De parafenroute en het declaratiesysteem stonden in het beklaagdenbankje.