Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Rekenkamer: Burgers en bedrijven staan niet centraal bij basisregistraties

18 jun.

Het ontbreekt aan afgestemde en eenduidige voorzieningen waarmee burgers en bedrijven kunnen zien over welke gegevens de overheid beschikt en welke gegevens de overheid gebruikt en deelt en waarmee onjuiste gegevens gecorrigeerd kunnen worden.

De Digitale Kooi genomineerd voor Boek van het Jaar 2018 voor organisatiekundigen en -adviseurs

2 apr.

De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs heeft De Digitale Kooi geselecteerd voor de top 10 van beste vakliteratuur.

Op 5 juni wordt het beste boek uit de managementliteratuur geselecteerd door de jury van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs. De Digitale Kooi is geselecteerd voor de top 10 van beste vakliteratuur van het jaar 2018.

#Agenda Donderdag 28 februari verzorgt Arjan Widlak de keynote op de SURF Security- en Privacyconferentie

23 feb.

De jaarlijkse SURF Security- en Privacyconferentie is dit jaar in Amsterdam op 28 februari en 1 maart. Het programma staat bol van de onderwerpen over privacy en cybersecurity

De keynotes worden verzorgd door Ben Kokx, director Product Security Philips, en Arjan Widlak directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade. Ben vertelt over welke problemen je tegenkomt als je medische apparatuur, die een lange levensduur heeft, veilig wilt houden. Arjan vertelt over zijn boek "De Digitale Kooi". Hierin beschrijft hij hoe gegevensuitwisseling bij de overheid allerlei onbedoelde effecten voor burgers kan hebben.

Inschrijven voor de SURF Security- en Privacyconferentie kan nog. De gastheer dit jaar is het Amsterdam UMC - locatie VUmc.

Column #24 De techniek van regelgeving

23 feb.

Blijvend gebrek aan duidelijkheid is een typisch probleem voor ondernemers in de circulaire economie; maar je kunt belangrijke regels voor de veiligheid ook anders opschrijven

Wietse en zijn kompanen zien in bijna elke verspilling een onderneming. En regenwater is daar een voorbeeld van. Dus dachten zij: Waarom maken we er geen bier van? Want regenwater spoelen we nu het riool in, terwijl dat het zuiveren van het rioolwater moeilijker maakt. Rioolwaterinstallaties werken het beste met vies water. En regenwater is zuiver water. Laten we er bier van maken, zodat elke slok, een slok bewustwording is.

Het laatste gesprek: een hedendaags kafkaësk labyrint in het theater

20 feb.

Nog drie maal een verdiepingsgesprek na de voorstelling over hoe we aan de goede kant van bureaucratie komen en waarom we soms onnodige en disfunctionele scheppen

Het laatste gesprek: een hedendaags kafkaësk labyrint in het theater

Een cliënt en een functionaris zitten tegenover elkaar in de kale ruimte van Het Instituut. De uren tikken weg, en de beslissing valt maar niet. Wat begint als een standaard bureacratische afhandeling, verandert in een kafkaësk labyrint.

Het laatste gesprek is een gesprek tussen een doorgewinterde functionaris en een cliënt die haar probeert te bespelen. Hoe gaan beide partijen om met de speelruimte tussen de regels?

Gehring & Ketelaars geeft in Het laatste gesprek vorm aan een angst die voor iedereen herkenbaar is en voor miljoenen mensen werkelijkheid: dat je niet vrij bent om je eigen weg te gaan, maar dat een ander mens over jou beslist.

De voorstelling is gebaseerd op gesprekken met cliënten en functionarissen en speelt ook bij bureaucratische instanties waar G&K haar onderzoek deed.

Er is een extra voorstelling met nagesprek op donderdag 22 februari:

  • 20 februari 2019 in Theater Bellevue, Amsterdam (kaarten)
  • 22 februari 2019 in De lieve vrouw, Amersfoort (kaarten)
  • 19 maart 2019 in Nationale Theater, zaal 2, Den Haag (kaarten)

Alle voorstellingen zijn te vinden in de agenda van Gehring & Ketelaars. De voorstelling is - met nagesprek - ook te boeken voor organisaties.

Alle columns op de site

20 feb.

Alle columns van Arjan Widlak die wekelijks verschijnen in het Financieele Dagblad en iBestuur zijn nu terug te vinden op de site

Alle columns op de site

Digitaal Verdwaald is de column van Arjan Widlak waarin hij elke week aan de hand van een casus laat zien hoe techniek nieuwe morele vragen oproept. Vaak gaat dit over de digitale transformatie van de overheid, regelmatig over circulaire economie en altijd over hoe we aan de goede kant van bureaucratie komen en waarom we soms onnodige of zelfs disfunctionele bureaucratie scheppen.

Algemene Rekenkamer start vervolgonderzoek basisregistraties

5 nov.

Stichting Kafkabrigade, de Nationale Ombudsman en recente de Raad van State wijzen op problemen in het stelsel van basisregistraties en eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer werden niet opgevolgd. Tijd voor nader onderzoek

Algemene Rekenkamer start vervolgonderzoek basisregistraties

In 2014 deed de Algemene Rekenkamer een eerder onderzoek gedaan naar het stelsel van basisregistraties. Aanbevelingen in dat onderzoek, zoals een gezaghebbend meldpunt zijn niet opgevolgd. Hoewel er geen meldpunt is en problemen niet van overheidswege worden onderzocht liggen er volgens Stichting Kafkabrigade structurele oorzaken onder soms extreme incidenten die we in de media terugzien. Stichting Kafkabrigade heeft met eigen onderzoek enkele van deze structurele problemen benoemd (paper: The Digital Cage, boek: De Digitale Kooi, publiekssamenvatting: Wat is de digitale kooi). Maar meer onderzoek is nodig. Steeds vaker blijkt dat we veel beter moeten begrijpen wat de structurele problemen zijn.

Kafkabrigade in het Financieele Dagblad

5 nov.

Het Financieele Dagblad heeft een nieuwe weekend bijlage: Futures. Daarin verkent het FD vergezichten op samenleving en technologie. Hoe de digitalisering de overheid verandert en hoe burgers dit merken, dat verkent Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade

  Kafkabrigade in het Financieele Dagblad

De digitalisering verandert ook de overheid en daarmee de samenleving. Dat maakt niet alles als vanzelf makkelijker voor de burger en goedkoper voor ons allemaal. Technologie is niet neutraal en de burger staat niet als vanzelf centraal in dit proces. Hoe burgers merken dat de overheid digitaliseert, laat zien wat de ethische vraagstukken zijn die deze transformatie opwerpt. Volg het elke week in de zaterdageditie van het FD.

Bureaucratie in het theater: "Het Laatste Gesprek"

5 nov.

Stichting Kafkabrigade organiseert na verschillende voorstellingen van Het Laatste Gesprek een verdiepingsgesprek over bureaucratie

Bureaucratie in het theater:

Een cliënt en een functionaris zitten tegenover elkaar in de kale ruimte van Het Instituut. De uren tikken weg, en de beslissing valt maar niet. Wat begint als een standaard bureacratische afhandeling, verandert in een kafkaësk labyrint.

Het laatste gesprek is een gesprek tussen een doorgewinterde functionaris en een cliënt die haar probeert te bespelen. Hoe gaan beide partijen om met de speelruimte tussen de regels?

Gehring & Ketelaars geeft in Het laatste gesprek vorm aan een angst die voor iedereen herkenbaar is en voor miljoenen mensen werkelijkheid: dat je niet vrij bent om je eigen weg te gaan, maar dat een ander mens over jou beslist.

De voorstelling is gebaseerd op gesprekken met cliënten en functionarissen en speelt ook bij bureaucratische instanties waar G&K haar onderzoek deed.

Op donderdag 8 november organiseren Gehring & Ketelaars een gratis inspiratiemiddag ter voorbereiding op de voorstelling "Het laatste gesprek". Ze spelen korte try-outs van scenes uit de voorstelling en vertellen over de totstandkoming. Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade doet een try-out van de verdiepingsgesprek die na enkele van de voorstellingen in december zal worden toegevoegd aan de voorstelling. Het is work in progress, maar: gratis, informeel èn gevolgd door een borrel.

Red ons uit de ‘bureaucratische cloud’

27 sep.

In NRC betogen Arjan Widlak, Marlies van Eck en Rik Peeters dat het advies van de Raad van State onvoldoende is. Willen we verbeteringen aanbrengen, dan zullen we de onderliggende problemen moeten aanpakken. Elke andere oplossing is cosmetisch van aard.

Red ons uit de ‘bureaucratische cloud’

De Raad van State publiceerde 6 september 2018 een ongevraagd advies aan de regering: de burger komt in de knel door de digitalisering van de overheid. (NRC, FD, NOS, BB) In een opiniebijdrage aan NRC Handelsblad betogen Arjan Widlak en Rick Peeters van Stichting Kafkabrigade en Marlies van Eck van eLaw Instituut Universiteit Leiden dat het advies van de Raad van State onvoldoende is. De constateringen zijn straf, maar het advies staat niet in verhouding tot het probleem. Willen we echt verbeteringen aanbrengen, dan zullen de onderliggende problemen moeten worden aangepakt. Elke andere oplossing is cosmetisch van aard. Een concrete invulling begint met de praktische mogelijkheid voor professionals om in te grijpen in automatische besluiten wanneer dat noodzakelijk is voor behoorlijk bestuur. En het begint bij rechten voor burgers die praktisch afdwingbaar zijn. Denk daarbij aan een recht op centrale correctie. Dat betekent dat niet alleen fouten zich als een olievlek verspreiden, maar voortaan ook correcties. Dit geeft niet alleen een meer gelijkwaardige positie aan de burger, maar verschuift ook de belangen bij de ontwikkeling van systemen.