Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Digitaal India

6 apr.

Publieke managers uit India leren hands-on met het simulatiespel Samenwerken met ICT over de goede èn de minder goede kanten van de Nederlandse Basisadministraties

Digital IndiaDe Nederlandse Basisadministraties - of met de voorzieningen erbij de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - heeft enorm bijgedragen aan de efficiency van de Nederlandse overheid. Als bijdrage aan het trainingsprogramma dat PBLQ organiseert rond burgergerichte online dienstverlening, zette de Kafkabrigade een simulatiespel in waarin de deelnemers daadwerkelijk konden ervaren hoe de voordelen van samenwerking met ICT ontstaan en hoe de transformatie van de overheid zich voltrekt. Echter samenwerken met ICT kan ook een hefboom zijn voor bureaucratisch disfunctioneren, waarbij burgers na een eenvoudige wijziging overspoeld worden met registratieverplichtingen of ten onrechte wordt verondersteld dat gegevens dezelfde betekenis hebben in een verschillende context. Aan de hand van een teaching case worden deelnemers uitgedaagd te verklaren waarom het soms mis gaat en waarom dat een structureel probleem is. De masterclass waarin beide gezichten van de Nederlandse Basisregistraties worden getoond werd hoog gewaardeerd en krijgt een vervolg.

Nieuwe Kafkabrigade in Mexico

5 apr.

Het netwerk groeit

Rik PeetersIn het voorjaar van 2016 opent de Kafkabrigade Mexico haar deuren in Mexico Stad. Kafkabrigadier Rik Peeters sloot zich bij de Kafkabrigade aan vlak na zijn promotie rond preventiebeleid, dat resulteerde in het boek The Preventive Gaze. Een jaar geleden verhuisde Rik naar Mexico, waar hij nu een nieuwe Kafkabrigade start als onderdeel van het Kafkabrigade-netwerk. Samen met een Mexicaanse partner met veel ervaring in het Mexicaanse publieke bestel breidt Rik hiermee de strijd tegen onnodige bureaucratie uit.  

Kafka in de zorg

1 feb.

Liggen is het nieuwe roken

Als Mijntje 93 is, struikelt ze over een tafeltje. Ze komt met de ambulance op de eerste hulp terecht. Hoewel ze bijna meteen uitbehandeld is, kan ze niet zonder ondersteuning naar huis. Om verschillende redenen kan dit niet meteen geregeld worden. En dus blijft ze een kleine week in het ziekenhuis wachten. Maar hoe langer mensen liggen te wachten, hoe kleiner de kans wordt op een zelfstandig leven in eigen huis, want kwetsbare ouderen als Mijntje gaan rap achteruit in het vermogen om zelfstandig te kunnen functioneren. Wordt een kwetsbare oudere de eerste dag nog beter in het ziekenhuis, na verloop van tijd komt iemand juist minder vitaal het ziekenhuis uit. Als we te lang moeten wachten op ondersteuning om zelfstandig thuis te kunnen functioneren, dan komen we juist niet meer thuis! Maar daar gaan de betrokken partijen wat aan doen. En op korte termijn.

Jaaroverzicht 2015 Kafkabrigade

1 feb.

Ons jaar in een aanklikbare infographic

afbeelding jaaroverzicht 2015We bedanken alle publieke professionals en publieke managers die ons in de gelegenheid hebben gesteld in 2015 om te strijden tegen de papierwinkel en de onverschilligheid. Want zonder dat we het zo bedoelen, organiseren we vaak de onverschilligheid als we taken verdelen over organisaties en geautomatiseerde systemen. Simpelweg omdat we niet meer zien dat een burger al die organisaties en systemen met elkaar moet afstemmen. Strijden tegen de onverschilligheid begint met het in beeld brengen van het perspectief van de burger. Het begint met inzicht in de publieke taak die overheidsorganisaties gezamenlijk hebben en waar de burger tussen wal en schip valt. Want als we in individuele gevallen al niet weten hoe we effectief moeten zijn, hoe gaan we dan ooit grote idealen en beleidsdoelen realiseren? Effectief beleid en publieke waarde bereik je burger voor burger. We hopen ook in 2016 weer regelmatig in beeld te mogen brengen hoe beleid uitpakt voor echte mensen hier en nu. En met dat inzicht publieke organisaties te engageren om effectiever te worden en het verschil te maken. En effectief zijn is vaak nog goedkoper ook. Want efficiëntie zonder dat we bereiken wat we bedoelen is niet efficiënt. Hieronder een overzicht van projecten met publieke professionals die problemen hebben willen zien en willen innoveren vanuit het oplossen van problemen.

Ontregelrechter Groningen doet uitspraak

6 nov.

Op 5 oktober j.l. werd in Groningen de zogenaamde ‘ontregelrechtbank’ georganiseerd. Het doel was om interne regeldruk aan te pakken. De parafenroute en het declaratiesysteem stonden in het beklaagdenbankje.

Voorkom de Lean-paradox

9 okt.

Tot grote verbazing van het management, ervaren veel medewerkers aan het eind van een Lean-traject nog steeds onnodige bureaucratie.

lean paradox inkoopRecent vroeg de afdeling Financiën van een overheidsorganisatie de Kafkabrigade om even mee te denken. Kort daarvoor was de overheidsorganisatie een project gestart rond beter inkopen. Onderdeel van het project was dat de inkoopprocessen verbeterd werden met behulp van 'Lean'. Lean is een manier van werken die gericht is op het creëren van waarde en het terugdringen van verspilling, stellen diverse aanbieders van de methode. Toch ervoeren veel medewerkers na het Lean-traject nog steeds onnodige bureaucratie in hun werk, terwijl Inkoop juist de ambitie had andere afdelingen te 'ontzorgen'. Hoe kan dat?

Groningen schrapt regels met Ontregelrechtbank

6 okt.

Tijdens de zogenaamde ontregelrechtbank pakt de gemeente Groningen de interne bureaucratie aan.

Ontregelrechtbank KafkabrigadeOp maandag 5 oktober introduceerde de gemeente Groningen een geheel nieuwe methode voor het verminderen van regeldruk. Geïnspireerd op de Amerikaanse juryrechtspraak organiseerde de gemeente een ontregelrechtbank. In twee sessies van een uur werden de twee meest hinderlijke interne regels in het beklaagdenbankje gedaagd.

De ontregelrechtbank werkt volgens het Amerikaanse juryrechtspraaksysteem. Aanklagers van de gemeente Groningen pleiten tegen regels voor een jury. Deze jury geeft advies waarna de gemeentesecretaris als rechter een oordeel kan vellen. De ontregelrechtbank behandelt interne regels. Regels die door medewerkers worden ervaren als disfunctioneel staan ter discussie.

Casusonderzoek Basisadministratie Personen "Onverwacht Uitgeschreven

31 aug.

Dilemma's, analyse en oplossingsrichtingen voor de Basisadministratie Personen (BRP)

Als Esther haar koophuis verhuurt aan twee Japanners begint een dramatische geschiedenis. Dit leidt ertoe dat de jonge ondernemer haar hypotheekrente-aftrek verliest, haar parkeervergunning, met terugwerkende kracht haar ziektekostenverzekering en nog altijd op dagelijkse basis moet frauderen om de simpelste dingen te regelen, zoals een telefoonabonnement of een bankrekening. Ze moet wel belasting betalen, maar heeft in de praktijk geen rechten meer. De Basisregistratie Personen (BRP) wisselt gegevens uit met duizenden publieke en private organisaties. En hoewel er naar de letter van de wet geen rechten of plichten gekoppeld zijn aan deze administratie, is de impliciete betekenis majeur.

De Kafkabrigade deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar een casus waarin allerlei actuele problemen in het gebruik van de BRP naar voren komen.

Kafkabrigade traint Canadese professionals

25 aug.

Kafkabrigadier Arjan Widlak traint vandaag in Canada professionals van MaRS Discovery District. MaRS is een organisatie uit Toronto die entrepreneurs helpt met het ontwikkelen en lanceren van innovatieve ideeën. Zo stimuleert MaRS economische en sociale welvaart.

De training die de professionals van MaRS vandaag krijgen, bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste leren de deelnemers over de Kafkamethode, de kwalitatieve onderzoeksmethode van de Kafkabrigade waarin de burger centraal staat. In het tweede deel van de trainingsdag voeren de deelnemers een simulatiespel uit. In het simulatiespel leren deelnemers hoe ICT-innovaties de effectiviteit van samenwerking kunnen beïnvloeden, zowel negatief als positief.

Meer weten over simulatiespellen en trainingen van de Kafkabrigade? Stuur ons een bericht via info@kafkabrigade.nl.