Rapporten en onderzoeken

Digitalisering draagt bij aan vermindering van regeldruk, maar niet voor iedereen

1 juli 2019: Regeldrukvermindering door Basisregistratie personen (BRP), maar niet voor iedereen

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en in samenwerking met Ockham deed Stichting Kafkabrigade onderzoek naar de vraag of en in welke mate de Basisregistratie personen (BRP) bijdraagt aan de vermindering van regeldruk. De Basisregistratie personen is één de tien basisregistraties waarin de overheid zaken bijhoudt als waar we wonen (BRP) of wat we verdienen (BRI) en die bepalend zijn voor allerlei besluiten, zoals toeslagen of boetes.

Het onderzoek laat zien dat deze basisregistratie, de Basisregistratie personen, een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van regeldruk. Vragen en wijzigingen kunnen vaker geheel digitaal worden afgehandeld, uittreksels en aktes worden regelmatig overbodig en soms worden gegevens vooringevuld. Dit alles omdat gegevens uit de BRP kunnen worden hergebruikt in honderden andere processen. De BRP is noodzakelijk voor deze vermindering van regeldruk, maar deze vermindering zou niet tot stand zijn gekomen zonder ook verbetering in de processen waarin de BRP-gegevens gebruikt worden. Tegelijk leidt deze wijze van digitalisering nu tot een toenemende differentiatie in regeldruk voor verschillende groepen. Wie op enigerlei wijze atypisch is, door jeugd of ouderdom, ziekte of geestelijke beperkingen, niet-Nederlandse komaf of woonachtig in het buitenland, kan veelal niet profiteren van een lagere regeldruk, loopt kans op een hogere regeldruk en bij fouten zelfs kans op zeer hoge regeldruk, zowel gemeten als ervaren. Er is daarom aanleiding om op diverse punten de wijze van digitalisering bij te sturen, zowel om te zorgen voor verdere reductie als om verdergaande digitale uitsluiting te voorkomen.